Алкарин

Титла на Атанатар II, който управлявал Гондор в началото на второто хилядолетие на Третата епоха, по време когато богатството и мощта на страната били легендарни. Названието означава „Великолепни”, но всъщност Атанатар сторил малко, за да продължи великите дела на предците си и така започнал упадъкът на Гондор.