Амон Анвар

Елфическото име за хълма, известен на рохиримите като Халифириен (Еловръх). Там се намира скритият гроб на Елендил.