Анор

Това било името на слънцето на синдарин. Думата се появява в много други названия, вкл. Минас Анор — „Кула на Слънцето”, както и в цветето еланор „слънчева звезда”. На моста на Хазад-дум Гандалф нарича себе „носител на пламъка на Анор”.