Анфауглит

Овъглената пустиня северно от Белерианд, създадена от пламъците на Моргот в Дагор Браголах. Предишното име на тази област било Ард-гален.