Артедаин

Най-западната област на изчезналото кралство Арнор. Когато кралството било разделено на три от синовете на Еарендур, Артедаин станало кралство и било управлявано от първия син на Еарендур — Амлаит.