Белектор II

Син на наместника Берегонд, той наследил баща си и управлявал Гондор през 29 век на Третата епоха. Белектор II се споменава в аналите на Наместниците за това, че е живял дълго след отредените му сто години. Той е прочут обаче с това, че смъртта му съвпаднала със смъртта на Бялото дърво в двора на Минас Тирит. Белектор бил наследен от сина си Торондир, който оставил Мъртвото дърво на мястото му.