Валандил

Най-младият от четиримата сина на Исилдур и единственият, който оцелял Гибелта на Перуникови поля. Впоследствие, той станал трети крал на Арнор и бил наследен от сина си Елдакар.