Валандур

Осмият крал на Арнор и пряк потомък по права линия на Елендил и Исилдур, който наследил баща си Тарондор. За неговото управление не се знае почти нищо, с изключение на това, че умрял мистериозно от насилствена смърт. Управлението му траяло петдесет години и той бил наследен от сина си Елендур.