Васа

Така нолдорите наричали Слънцето. В „Силмарилион” тази дума е преведена като „Огнено сърце”.