Великата река

Много често употребявано название за Андуин, най-голямата река в Средната земя, която течала в продължение на стотици мили от далечния север надолу към залива Белфалас.