Горбаг

Урук от Минас Моргул, убит от Шаграт в кулата на Кирит Унгол по време на спор през Войната за пръстена.