Дори

Джудже от рода на Дурин, който придружил Торин II Дъбощит в пътуването към Еребор.