Дуалин

Джудже от кралския род на народа на Дурин. Той бил също и син на Фундин и брат на Балин, с когото участвали в похода към Еребор.

Забележка

  1. Джуджетата рядко живеели повече от 250 години и затова на 340 годишна възраст Дуалин вече бил живял с век повече от по-голямата част джуджета. Може да се предположи, че това е грешка, в том XII на „История на Средната земя” Кристофър Толкин отбелязва, че датата на смъртта на Дуалин (3112 от Третата епоха) се запазила непроменена в множество ръкописи. В по-ранен материал е отбелязано, че той би трябвало да е умрял на 251 г., т.е. през втората година от Четвъртата епоха.
  2. Дуалин бил правнук на Борин, един от повторните основатели на джуджешкото кралство в Еребор. Борин бил по-малкият син на крал Наин II.