Елве Синголо

Древното име на крал Тингол — когато той и Мелиан заживели в Дориат, той приел синдаринската форма на името Елу Тингол.