Елфошлем

Рохански владетел, който управлявал Източните предели. Той се сражавал с Гримболд във Втората битка при бродовете на Исен, след смъртта на Теодред.