Етуил

Сивоелфическото име на пролетта — 54 дни между съвременния 8-и април и 31-и май. На куеня името било туиле.