Златния лес

Наименование за Лориен с подобно значение, отнасящо се до златните дървета малорни по тези земи.