Кардолан

Име дадено на централните и южните земи на Арнор. Те се превърнали в самостоятелно кралство след смъртта на Еарендур. Владетели на Кардолан били потомци на един от по-младите синове на Еарендур.