Кафявите земи

Опустошените земи, които се намирали на източния бряг на Андуин, между Емин Муил на юг и границите на Рованион на север.