Конярище

Село в Брее, намиращо се на югоизточния склон на хълма Брее. Конярище било главното селище на хобитите в Брее.

Забележка

  1. Думата „Staddle” се среща в имена на местности и селища и означава „основа” на сгради, заслони, както и „копа, купа (сено)”. Преводачът вероятно се е подвел от думата stable „конюшня, обор”.