Кралица на звездите

Име на Варда и буквално значение на презимето й Елентари.