Кула на магията

Наименование на Минас Моргул и свободен превод на името й.