Листовлас

Един от най-старите енти, чието елфическо име било Финглас (погрешно преведено като Кристалан на български). Според Дървобрад, Листовлас бил изморен и заприличал на дърво, като понякога спял по цели сезони.