Митрелас

Горски елф, който, според преданията, придружил Нимродел в пътуването й към южните пристани. Казано е, че Митрелас се изгубила в горите на Белфалас, където била намерена от нуменореца Имразор. Така елфическа кръв навлязла в жилите на принцовете на Дол Амрот, началото на които било дадено от нейния син Галадор.