Овце

Овците се срещали често в нуменорската област Емерие, както и при Могилните ридове и долините на Андуин.