Пчели

Жужащи насекоми, отглеждани заради тяхната способност да правят мед. Пчелите на Беорн достигали огромни размери.