Рохалор

Големият кон на върховния крал Финголфин, с който той яздил до портите на Ангбанд и предизвикал Моргот на двубой.