Сърп на валарите

Валакирка, седемте звезди, поставени на небето от Варда като предупреждение за Мелкор и слугите му.