Талани

Платформи, построени от елфите в Лориен в дърветата на техните земи, използвани главно като стражеви постове или за церемониални цели. Срещат се често в Карас Галадон.