Тол Брандир

Високият остров с отвесни страни, който се намира в река Андуин между Амон Хен и Амон Лав, над водопада Раурос.