Торин I

Син на Траин I и далечен наследник на Торин II Дъбощит. Той повел голям отряд от народа на Дурин от Еребор към Сивите планини.