Улаири

Рядко използвано елфическо име за назгулите — духовете на пръстена.