Устия на Андуин

Широката делта на река Андуин, намираща се на мястото, където се вливала в залив Белфалас.