Уфтак

Орк от кулата Кирит Унгол под командването на Шаграт. Бил пленен, отровен и (вероятно) изяден от Корубана, а и неговите другари не направили опит да го спасят.