Халатан

Нуменорец, владетел на вътрешния регион, познат като Хиярасторни. Наследник на крал Вардамир Нолимон; синът му Халакар се оженил за първата управляваща кралица на Нуменор — Тар-Анкалиме.