Хълма

Местно название за хълма на Хобитово, в който били прокопани смяловете на Торбодън.