Червения рог

Название на върха, известен като Карадрас, и буквален превод на елфическото му име.