Адорн

Река, която извира от западните хълмове на Белите планини и тече на северозапад до р. Исен на границата с Енедваит. Реката определя западната граница на роханското кралство.