Белите планини

Наричани още Еред Нимраис, те са важна планинска верига в югозападните части на Средната земя. В края на Третата епоха те били границата на кралствата Гондор и Рохан.