Гондор

Минас Тирит

Второто от двете велики кралства в Средната земя, основани от Елендил след Падението на Нуменор. Другото кралство било наричано Арнор.

Отначало Гондор бил управляван от двамата синове на Елендил, Исилдур и Анарион. Елендил и Анарион били погубени във Обсадата на Барад-дур, а Исилдур намерил смъртта си скоро след това при Перуникови поля, и така тронът бил наследен от сина на Анарион Менелдил. Оттогава кралете на Гондор били наследници на Анарион до Еарнур.

Когато Еарнур бил погубен в Минас Моргул през 2050, управлението на Гондор било поето от наместника на краля, Мардил Воронве. Смъртта на Мардил не била сигурна и затова наместниците се заклели да управляват само докато „кралят се завърне”. И въпреки че изглеждало невъзможно, това се случило почти две хиляди години по-късно през 3019 г., когато крал Арагорн II Елесар, пряк потомък на Исилдур, си възвърнал трона на Гондор.

Забележка: Под Гондор може да се има предвид град Гондор.