Елендил

Син на последния владетел на Андуние, който се спасил от потапянето на Нуменор, заедно със синовете си Исилдур и Анарион — те избягали в Средната земя, където основали кралствата Арнор и Гондор. Елендил водил Последния съюз с Гил-галад и умрял при обсадата на Барад-дур.