Рохан

„Страна на конете”, по-сетнешно гондорско название на просторната степ, наричана преди това Каленардон.

Тази статия е все още мъниче. Можете да помогнете на ЕАпедия, като я редактирате и я разширите.