Адуиал

Елфическото име на здрача на залеза. Сутрешният сумрак бил наречен минуиал.