Минуиал

Синдаринското название на сутрешния сумрак — времето когато звездите се скривали. Здрачът бил наречен адуиал.