Адунаик

Родният език на нуменорците и предшественик на западняшкия език.