Нуменорци

Хора от Нуменор и потомци на едаините от Първата епоха, на които им бил даден остров Елена. Те се обърнали срещу валарите и островът им бил унищожен в края на Втората епоха.