Валари

Валари са наречени четиринадесетте могъщи духа, които приели материална форма и били изпратени на Арда от Илуватар след създаването й, за да подредят света и да победят злото на Мелкор. Първоначално те живеели на остров Алмарен, но след унищожението му, векове преди Пробуждането на елфите, те се установили на Аман и там създали царството Валинор.

Валари Валиери
Манве Сулимо Варда Елентари
Улмо Явана Кементари
Ауле Ковача Ниена
Ороме Есте
Мандос (Намо) Вайре
Лориен (Ирмо) Вана
Тулкас Неса

Това са имената на валарите, както са били познати на елдарите във Валинор. В Средната земя те били познати под други имена от синдарински произход, напр. „Елберет” за Варда. Имената сред хората им били безброй.

Валарите били най-великите сред айнурите, които били свидетели на Видението на Илуватар и така се спуснали на Еа, за да изпълнят видението и да създадат Арда. В началото на Света, четиримата най-велики духове слезли на нея — Манве, Улмо и Ауле, за да я подготвят за идването на Чедата на Илуватар, a Мелкор, за да я завладее.

Но Манве и Мелкор се скарали и Манве призовал в Света много други духове, за да му помогнат в борбата. Сред тях били и другите валари и тези от по-нисшия орден на маярите. Мелкор тогава се оттеглил за известно време от Арда в някое друго скрито място в глъбините на Еа.

След време, Манве и последвалите го започнали да постигат целта си да подготвят света за идването на Чедата. Виждайки това, у Мелкор постепенно се надигнала завист и той се завърнал да оспори съдбата на Арда. Земята тогава видяла големи промени докато валарите се борили за съдбата й (счита се, че Мъгливите планини са се надигнали тогава). Макар трудно и бавно, валарите успели да оформят Света, въпреки че всичко създадено от тях било по някакъв начин помрачено от Мелкор.

Подобно на елфите, тези валари, които са избрали да влязат в Света в началото, му са свързани към него докато достигне своя край и не могат да се завърнат във Вечните зали на Илуватар.

Тъй като са духове, валарите нямат определена материална форма, но често се преобразяват като Чедата на Илуватар. Макар че могат да приемат каквито форми пожелаят, те могат и напълно да изоставят обвивката си и да пътуват без форма невидими из Арда.

Счита се, че в далечното начало на Света е имало петнадесети валар. Мелкор със сигурност е бил най-могъщият от всички духове, спуснали се на Арда, и се вярва, че е бил брат на Манве. Заради покварената си природа обаче бил изгонен от ордена. Във „Валакуента” се казва че „…вече не се броял един от валарите…”, което предполага, че е бил един от тях.