Айнури

Най-ранните духове, които Илуватар създал, и с него те създали света чрез Музиката на айнурите. След като Арда била създадена, айнурите слезли на нея, за да я направляват. От айнурите имало петнадесет, които притежавали особено голяма сила. Четиринадесет от тях били валарите — Властелините на Арда. Петнадесетият, Мелкор, се отклонил от пътя си и станал първият Черен господар. Множеството по-нисши духове, които придружили айнурите станали известни като Маяри.

Произход на айнурите

Айнурите били първите и най-могъщи същества, създадени от Илуватар в дебрите на времето дълго преди съществуването на света. Айнурите били потомството на мисълта на Илуватар и на всеки един от тях било дадено знание само на една част от мисълта му. Изключение правел Мелкор — най-великия сред айнурите, който имал част от даровете на всички останали. Айнурите били надарени с „Неугасимия пламък”, което би трябвало да означава, че им била дадена свободна воля. Илуватар ги научил на музикалните изкуства, след което ги събрал заедно, за да сътворят Музиката на айнурите — великата мелодия, която създала Видението на Илуватар и материалния свят.

Айнурите и светът

Чрез Музиката на айнурите, Илуватар създал Видението за света. Показал го на айнурите и им обяснил голяма част от неговата същност и съдба, така че те узнали много за света, но нямали безгранично знание. След това Илуватар създал материалния свят. Мелкор и повечето от останалите могъщи айнури пожелали да слязат на него и да го подготвят за идването на Чедата на Илуватар. Тези същества станали известни като валари и маяри.

Тези айнури, които навлезли в Света в неговото начало, останали свързани с него да самия край. И въпреки че Мелкор бил прокуден извън пределите на света, било предречено, че някой ден той ще се завърне. За по-нататъшното бъдеще на айнурите не се знае почти нищо, но е казано, че след великата битка в края на света, те ще сътворят втора, още по-велика Музика заедно с Чедата на Илуватар.

Родът на Мелиан

Сред множеството айнури, които навлезли в Света, имало и един от ордена на маярите на име Мелиан. Единствено тя от всички айнури сключила брак с едно от Чедата на Илуватар — крал Елу Тингол от Дориат. От нея, в кръвните линии на елфи и хора навлязла айнурска кръв. Елронд бил неин пра-правнук, както и Арагорн, въпреки че при него изминали много повече поколения.