Илуватар

Името, използвано сред елфите за Еру, Единствения, от който произлезли айнурите. Чрез Музиката на айнурите, Илуватар създал света и създанията, които го обитават и само той знаел цялата съдба на света.