Маяри

От множеството духове, които слезли на Арда в началото на света, имали и такива, които били по-ниско от валарите (макар и много могъщи) — те станали известни с името маяри. Всеки маяр се свързвал с определен валар. Така например, маярът Осе, като дух на морето, бил свързван с Улмо, а Курумо — маярът, който дошъл в Средната земя като Саруман, се свързвал с Ауле Ковача.

През Третата епоха, в Средната земя все още се намирали маяри в телесна форма. Сред тях били Саруман, Саурон (първоначално маяр на Ауле) и Олорин — известен като Гандалф — който бил маяр на Манве и Варда.